รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/12/2016
ที่อยู่: Flat D, Floor 22, Block B, Ning Yeung Terrace, Mid Level West
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 2,156
ราคา(M): $25.38
ราคาต่อตารางฟุต2: $11,772
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
8/11/2559 Flat F, Floor 7, Block B, Ning Yeung Terrace, Mid Level West ขาย $19.98 1,773 $11,269
10/5/2558 Flat C, Floor 29, Block A, Ning Yeung Terrace, Mid Level West ขาย $9.17 1,671 $5,489
6/16/2558 Flat C, Floor 4, Block A, Ning Yeung Terrace, Mid Level West ขาย $23.63 2,060 $11,471
12/15/2557 Flat F, Floor 9, Block B, Ning Yeung Terrace, Mid Level West ขาย $21.80 1,773 $12,296
11/14/2557 Flat A, Floor 20, Block A, Ning Yeung Terrace, Mid Level West ขาย $23.30 1,734 $13,437
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม