รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/12/2016
ที่อยู่: Flat G, Floor 6, Block 5, Pokfulam Gardens, Pokfulam
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 526
ราคา(M): $5.55
ราคาต่อตารางฟุต2: $10,551
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/12/2559 Flat F, Floor 14, Block 2, Pokfulam Gardens, Pokfulam ขาย $5.78 526 $10,989
9/8/2559 Flat B, Floor 12, Block 3, Pokfulam Gardens, Pokfulam ขาย $5.48 535 $10,243
8/31/2559 Flat B, Floor 5, Block 4, Pokfulam Gardens, Pokfulam ขาย $5.30 535 $9,907
8/30/2559 Flat A, Floor 21, Block 4, Pokfulam Gardens, Pokfulam ขาย $8.30 815 $10,184
8/25/2559 Flat A, Floor 7, Block 5, Pokfulam Gardens, Pokfulam ขาย $9.20 833 $11,044
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม