รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/9/2016
ที่อยู่: Flat B, Floor 18, Block 2, Island Crest, Sheung Wan
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 751
ราคา(M): $10.70
ราคาต่อตารางฟุต2: $14,248
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/12/2559 Flat F, Floor 15, Block 1, Island Crest, Sheung Wan ขาย $6.98 496 $14,073
9/9/2559 Flat G, Floor 33, Block 1, Island Crest, Sheung Wan ขาย $11.90 752 $15,824
9/1/2559 Flat C, Floor 16, Block 2, Island Crest, Sheung Wan ขาย $14.50 1,036 $13,996
9/1/2559 Flat E, Floor 25, Block 1, Island Crest, Sheung Wan ขาย $9.58 627 $15,279
8/30/2559 Flat E, Floor 30, Block 1, Island Crest, Sheung Wan ขาย $9.90 627 $15,789
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม