Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/9/2016
Địa chỉ: Flat B, Floor 18, Block 2, Island Crest, Sheung Wan
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 751
Giá(M): $10,70
Giá/ft2: $14.248
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
9/12/2016 Flat F, Floor 15, Block 1, Island Crest, Sheung Wan Bán $6,98 496 $14.073
9/9/2016 Flat G, Floor 33, Block 1, Island Crest, Sheung Wan Bán $11,90 752 $15.824
9/1/2016 Flat C, Floor 16, Block 2, Island Crest, Sheung Wan Bán $14,50 1.036 $13.996
9/1/2016 Flat E, Floor 25, Block 1, Island Crest, Sheung Wan Bán $9,58 627 $15.279
8/30/2016 Flat E, Floor 30, Block 1, Island Crest, Sheung Wan Bán $9,90 627 $15.789
Xem thêm giao dịch