รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/9/2016
ที่อยู่: Flat A, Floor 21, SOHO 38, Mid Level West
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 708
ราคา(M): $12.80
ราคาต่อตารางฟุต2: $18,079
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
8/17/2559 Flat C, Floor 33, SOHO 38, Mid Level West ขาย $12.90 690 $18,696
4/17/2558 Flat C, Floor 29, SOHO 38, Mid Level West ขาย $13.38 690 $19,391
1/13/2558 Flat A, Floor 33, SOHO 38, Mid Level West ขาย $23.80 708 $33,616
6/27/2557 Flat B, Floor 26, SOHO 38, Mid Level West ขาย $9.00 400 $22,500
2/18/2557 Flat A, Floor 30, SOHO 38, Mid Level West ขาย $12.60 708 $17,797
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม