รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/9/2016
ที่อยู่: Flat D, Floor 6, Block 2, Vantage Park, Mid Level West
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 558
ราคา(M): $8.75
ราคาต่อตารางฟุต2: $15,681
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
6/8/2559 Flat F, Floor 21, Block 2, Vantage Park, Mid Level West ขาย $12.50 824 $15,170
5/12/2559 Flat A, Floor 16, Block 2, Vantage Park, Mid Level West ขาย $12.00 824 $14,563
2/12/2559 Flat D, Floor 23, Block 2, Vantage Park, Mid Level West ขาย $8.60 558 $15,412
10/29/2558 Flat E, Floor 21, Block 2, Vantage Park, Mid Level West ขาย $15.48 896 $17,277
10/29/2558 Flat E, Floor 21, Block 2, Vantage Park, Mid Level West ขาย $15.48 896 $17,277
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม