รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/9/2016
ที่อยู่: Flat A, Floor 33, Block 2, The Grand Panorama, Mid Level West
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 1,052
ราคา(M): $15.30
ราคาต่อตารางฟุต2: $14,544
{{contentString}}
ธุรกรรมย้อนหลังก่อนหน้านี้
วันที่ ประเภท ราคา(M) ราคาต่อตารางฟุต2 แก้ไข
3/26/2012 Sale 12.85 12,215 0.00
10/13/2009 Sale 9.25 8,793 0.00
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/8/2559 Flat D, Floor 36, Block 3, The Grand Panorama, Mid Level West ขาย $20.25 1,295 $15,637
8/19/2559 Flat D, Floor 2, Block 1, The Grand Panorama, Mid Level West ขาย $12.10 1,025 $11,805
8/16/2559 Flat B, Floor 23, Block 1, The Grand Panorama, Mid Level West ขาย $17.38 1,219 $14,258
6/2/2559 Flat D, Floor 11, Block 2, The Grand Panorama, Mid Level West ขาย $15.68 1,295 $12,108
4/22/2559 Flat D, Floor 8, Block 3, The Grand Panorama, Mid Level West ขาย $15.20 1,295 $11,737
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม