รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/9/2016
ที่อยู่: Flat C, Floor 10, Block 20, Baguio Villa, Pokfulam
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 1,520
ราคา(M): $21.50
ราคาต่อตารางฟุต2: $14,145
{{contentString}}
ธุรกรรมย้อนหลังก่อนหน้านี้
วันที่ ประเภท ราคา(M) ราคาต่อตารางฟุต2 แก้ไข
5/30/2011 Sale 16.80 11,053 0.00
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/9/2559 Flat A, Floor 4, Block 17, Baguio Villa, Pokfulam ขาย $21.68 1,580 $13,722
9/7/2559 Flat C, Floor 14, Block 22, Baguio Villa, Pokfulam ขาย $20.50 1,520 $13,487
9/7/2559 Flat A, Floor 19, Block 21, Baguio Villa, Pokfulam ขาย $13.50 1,020 $13,235
8/22/2559 Flat A, Floor 17, Block 25, Baguio Villa, Pokfulam ขาย $13.31 1,135 $11,727
8/1/2559 Floor 25, Block 29, Baguio Villa, Pokfulam ขาย $33.20 2,332 $14,237
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม