รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/9/2016
ที่อยู่: Flat A, Floor 12, Siu Nin Building, North Point
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 377
ราคา(M): $3.78
ราคาต่อตารางฟุต2: $10,027
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
8/26/2558 Flat B, Floor 9, Siu Nin Building, North Point ขาย $2.95 270 $10,926
5/15/2558 Flat D, Floor 6, Siu Nin Building, North Point ขาย $3.85 377 $10,212
2/11/2558 Flat D, Floor 4, Siu Nin Building, North Point ขาย $3.50 377 $9,284
11/28/2557 Flat B, Floor 16, Siu Nin Building, North Point ขาย $2.98 270 $11,037
11/19/2557 Flat B, Floor 14, Siu Nin Building, North Point ขาย $2.80 270 $10,370
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม