รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/7/2016
ที่อยู่: Flat A, Floor 19, Block 21, Baguio Villa, Pokfulam
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 1,020
ราคา(M): $13.50
ราคาต่อตารางฟุต2: $13,235
{{contentString}}
ธุรกรรมย้อนหลังก่อนหน้านี้
วันที่ ประเภท ราคา(M) ราคาต่อตารางฟุต2 แก้ไข
3/15/2012 Sale 11.75 11,520 0.00
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/9/2559 Flat C, Floor 10, Block 20, Baguio Villa, Pokfulam ขาย $21.50 1,520 $14,145
9/9/2559 Flat A, Floor 4, Block 17, Baguio Villa, Pokfulam ขาย $21.68 1,580 $13,722
9/7/2559 Flat C, Floor 14, Block 22, Baguio Villa, Pokfulam ขาย $20.50 1,520 $13,487
8/22/2559 Flat A, Floor 17, Block 25, Baguio Villa, Pokfulam ขาย $13.31 1,135 $11,727
8/1/2559 Floor 25, Block 29, Baguio Villa, Pokfulam ขาย $33.20 2,332 $14,237
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม