รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/7/2016
ที่อยู่: Flat 13, Floor 5, Block D, Villa Lotto, Happy Valley
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 1,211
ราคา(M): $21.00
ราคาต่อตารางฟุต2: $17,341
{{contentString}}
ธุรกรรมย้อนหลังก่อนหน้านี้
วันที่ ประเภท ราคา(M) ราคาต่อตารางฟุต2 แก้ไข
12/31/2010 Sale 16.80 13,873 0.00
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
5/20/2559 Flat 14, Floor 14, Block D, Villa Lotto, Happy Valley ขาย $20.80 1,225 $16,980
4/1/2558 Flat 14, Floor 17, Block D, Villa Lotto, Happy Valley ขาย $22.50 1,225 $18,367
2/27/2558 Flat 14, Floor 6, Block D, Villa Lotto, Happy Valley ขาย $21.70 1,225 $17,714
1/7/2558 Flat 11, Floor 2, Block D, Villa Lotto, Happy Valley ขาย $19.80 1,225 $16,163
1/5/2558 Flat 14, Floor 12, Block D, Villa Lotto, Happy Valley ขาย $22.30 1,225 $18,204
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม