รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/6/2016
ที่อยู่: Flat A, Floor 22, Fung Yat Building, Sheung Wan
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 399
ราคา(M): $3.95
ราคาต่อตารางฟุต2: $9,900
{{contentString}}
ธุรกรรมย้อนหลังก่อนหน้านี้
วันที่ ประเภท ราคา(M) ราคาต่อตารางฟุต2 แก้ไข
9/20/2012 Sale 3.30 8,271 0.00
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
8/4/2558 Flat A, Floor 4, Fung Yat Building, Sheung Wan ขาย $4.16 399 $10,426
6/4/2558 Flat B, Floor 11, Fung Yat Building, Sheung Wan ขาย $5.30 524 $10,115
4/23/2558 Flat A, Floor 6, Fung Yat Building, Sheung Wan ขาย $3.68 399 $9,223
3/3/2558 Flat A, Floor 11, Fung Yat Building, Sheung Wan ขาย $4.40 399 $11,028
2/26/2558 Flat B, Floor 8, Fung Yat Building, Sheung Wan ขาย $5.20 524 $9,924
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม