รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/7/2016
ที่อยู่: Flat C, Floor 18, Block 4, Greenvale Village, Discovery Bay
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 865
ราคา(M): $6.30
ราคาต่อตารางฟุต2: $7,283
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/9/2559 Flat B, Floor 2, Block 5, Greenvale Village, Discovery Bay ขาย $4.13 689 $5,991
9/8/2559 Flat F, Floor 15, Block 6, Greenvale Village, Discovery Bay ขาย $3.66 533 $6,867
9/7/2559 Flat A, Floor 12, Block 5, Greenvale Village, Discovery Bay ขาย $3.74 533 $7,026
9/2/2559 Flat A, Floor 13, Block 5, Greenvale Village, Discovery Bay ขาย $3.72 533 $6,979
8/31/2559 Flat A, Floor 24, Block 8, Greenvale Village, Discovery Bay ขาย $5.00 776 $6,443
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม