ธุรกรรมสำหรับ Heng Fa Chuen 8/2559

22 ธุรกรรม ( 120.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $7.24 M ( 13.48% )
ค่าเฉลี่ย HKD $10,558 ตารางฟุต2 ( 4.63% )
{{contentString}}
บันทึกธุรกรรมล่าสุด Heng Fa Chuen
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2