สรุปธุรกรรมสำหรับ North Point Mid-Level 8/2559:

13 ธุรกรรม ( 44.44% )
ค่าเฉลี่ย HKD $12.43 M ( 12.28% )
ค่าเฉลี่ย HKD $12,005 ตารางฟุต2 ( 12.92% )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ North Point Mid-Level 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
Seaview Garden 1 ( --) $13.38 ( 16.35%) $12,903 ( 16.35%) --
Pacific Palisades 1 ( --) $16.20 ( 80.00%) $15,140 ( 8.00%) --
Jones Hive 3 ( --) $11.45 ( 10.69%) -- ( --) --
Kingsford Gardens 1 ( --) $22.50 ( --) -- ( --) --
Viking Villas 1 ( --) $13.38 ( --) $16,830 ( --) --
Ching Wah Building 1 ( --) $5.42 ( --) $8,974 ( --) --
Coral Court 3 ( --) $14.25 ( --) $11,653 ( --) 540.31
Broadview Terrace 1 ( --) $4.60 ( --) $7,233 ( --) --
Kent Mansion 1 ( --) $9.00 ( --) -- ( --) --
King Fai Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ching Fai Terrace 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Aroma Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Beverley Heights 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Bo Ming Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Braemar Hill Mansions 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Dragon Pride 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Dragon View Garden 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Evelyn Towers 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Flora Garden 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Fly Dragon Terrace 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Harbour View Terrace 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Hilltop 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ho King View 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Wilshire Towers 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Comfort Heights 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Grand Hacienda 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Homestead Mansions 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
The Pavilia Hill 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Maiden Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ming Tak Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
No.2 Comfort Terrace 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
No.8 Comfort Terrace 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Oxford Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Sky Horizon 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Skyscraper 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Summer Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Summit Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Suncliffe Place 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Tempo Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Vicky Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Raymond Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --