สรุปธุรกรรมสำหรับ Central 8/2559:

1 ธุรกรรม ( -- )
ค่าเฉลี่ย HKD $29.80 M ( -- )
ค่าเฉลี่ย HKD $0 ตารางฟุต2 ( -- )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ Central 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
Royal Court 1 ( --) $29.80 ( --) -- ( --) --
Wah Cheong Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Hung Kei Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Wyndham Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Kwan Fat Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Yuen Lam Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Tsang Chiu Ho Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Glenealy Tower 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Lansing House 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Man Cheung Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --