สรุปธุรกรรมสำหรับ Kennedy Town 8/2559:

39 ธุรกรรม ( 44.44% )
ค่าเฉลี่ย HKD $6.35 M ( 17.75% )
ค่าเฉลี่ย HKD $10,551 ตารางฟุต2 ( 3.43% )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ Kennedy Town 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
Smithfield Terrace 4 ( --) $4.13 ( 34.09%) $11,538 ( 11.02%) 1,139.15
Smithfield Court 1 ( --) $4.00 ( 10.11%) $10,753 ( 5.60%) --
The Merton 6 ( 50.00%) $7.22 ( 5.37%) $11,674 ( 1.88%) 948.36
Cayman Rise 2 ( --) $7.00 ( 14.11%) $11,885 ( 1.26%) 48.08
Ching Lin Court 7 ( 133.33%) $3.86 ( 8.73%) $7,427 ( 0.54%) 711.31
Ivy On Belcher'S 1 ( --) $6.15 ( --) $11,162 ( --) --
Kam Ho Court 1 ( --) $7.80 ( --) -- ( --) --
Kin Liong Mansion 1 ( --) $4.35 ( 10.86%) -- ( --) --
Cheong Yue Mansion 1 ( --) $3.80 ( 4.40%) -- ( --) --
Grand Fortune Mansion 2 ( --) $5.70 ( --) $11,198 ( --) --
Harbour View Garden 1 ( --) $5.83 ( --) $10,467 ( --) --
Sunglow Building 1 ( --) $7.20 ( 26.32%) -- ( --) --
Tai Pak Terrace 1 ( --) $4.18 ( 27.93%) -- ( --) --
Nan Hai Mansion 1 ( --) $4.13 ( --) $11,862 ( --) --
La Maison Du Nord 1 ( --) $5.45 ( --) $10,728 ( --) --
To Li Garden 1 ( --) $4.78 ( --) -- ( --) --
University Heights 2 ( --) $7.11 ( --) $11,332 ( --) 327.39
Belcher Court 2 ( --) $4.63 ( --) -- ( --) --
Ying Ga Garden 1 ( --) $6.00 ( --) $9,693 ( --) --
Belcher's Hill 1 ( --) $14.30 ( --) $14,834 ( --) --
Imperial Kennedy 1 ( 66.67%) $33.82 ( 23.57%) -- ( --) --
The Hudson 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Kennedy Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Poksmith Villa 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Mau Wah Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Hau Wo Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Imperial Kenndey 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Man Fat Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Yue Yee Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
The Sail At Victoria 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Wah Fai House 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Wai Wah Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Westview Height 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Yick Fung Garden 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Luen Hing Apartments 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Luen On Apartments 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Luen Tak Apartments 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Luen Yau Apartments 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Lung Cheung Garden 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Man Kwong Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Manhattan Heights 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Markfield Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
May Sun Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Mei Wah Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Mount Davis 33 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
New Fortune House 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
On Fat Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Pearl Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Rex Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Sai Wan New Apartments 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --