รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 12/18/2013
ที่อยู่: Shouson Peak, Shouson Hill
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 4,875
ราคา(M): $229.90
ราคาต่อตารางฟุต2: $47,159
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
6/14/2559 Shouson Peak, Shouson Hill ขาย $264.77 5,470 $48,403
1/21/2558 Shouson Peak, Shouson Hill ขาย $150.00 4,074 $36,819
11/11/2557 Shouson Peak, Shouson Hill ขาย $238.11 4,977 $47,842
1/3/2557 Shouson Peak, Shouson Hill ขาย $231.28 5,022 $46,053
12/17/2556 Shouson Peak, Shouson Hill ขาย $262.84 5,434 $48,369
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม