Chi tiết giao dịch

Ngày: 12/18/2013
Địa chỉ: Shouson Peak, Shouson Hill
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 4.875
Giá(M): $229,90
Giá/ft2: $47.159
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
6/14/2016 Shouson Peak, Shouson Hill Bán $264,77 5.470 $48.403
1/21/2015 Shouson Peak, Shouson Hill Bán $150,00 4.074 $36.819
11/11/2014 Shouson Peak, Shouson Hill Bán $238,11 4.977 $47.842
1/3/2014 Shouson Peak, Shouson Hill Bán $231,28 5.022 $46.053
12/17/2013 Shouson Peak, Shouson Hill Bán $262,84 5.434 $48.369
Xem thêm giao dịch