รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 11/28/2014
ที่อยู่: Flat B, Floor 16, Siu Nin Building, North Point
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 270
ราคา(M): $2.98
ราคาต่อตารางฟุต2: $11,037
{{contentString}}
ธุรกรรมย้อนหลังก่อนหน้านี้
วันที่ ประเภท ราคา(M) ราคาต่อตารางฟุต2 แก้ไข
5/5/2011 Sale 1.79 6,622 0.00
8/28/2009 Sale 1.21 4,493 0.00
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/9/2559 Flat A, Floor 12, Siu Nin Building, North Point ขาย $3.78 377 $10,027
8/26/2558 Flat B, Floor 9, Siu Nin Building, North Point ขาย $2.95 270 $10,926
5/15/2558 Flat D, Floor 6, Siu Nin Building, North Point ขาย $3.85 377 $10,212
2/11/2558 Flat D, Floor 4, Siu Nin Building, North Point ขาย $3.50 377 $9,284
11/19/2557 Flat B, Floor 14, Siu Nin Building, North Point ขาย $2.80 270 $10,370
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม