Chi tiết giao dịch

Ngày: 11/28/2014
Địa chỉ: Flat B, Floor 16, Siu Nin Building, North Point
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 270
Giá(M): $2,98
Giá/ft2: $11.037
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
5/5/2011 Sale 1,79 6.622 0,00
8/28/2009 Sale 1,21 4.493 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
9/9/2016 Flat A, Floor 12, Siu Nin Building, North Point Bán $3,78 377 $10.027
8/26/2015 Flat B, Floor 9, Siu Nin Building, North Point Bán $2,95 270 $10.926
5/15/2015 Flat D, Floor 6, Siu Nin Building, North Point Bán $3,85 377 $10.212
2/11/2015 Flat D, Floor 4, Siu Nin Building, North Point Bán $3,50 377 $9.284
11/19/2014 Flat B, Floor 14, Siu Nin Building, North Point Bán $2,80 270 $10.370
Xem thêm giao dịch