รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/13/2016
ที่อยู่: Flat C, Floor 24, Ying Piu Mansion, Mid Level West
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 569
ราคา(M): $7.18
ราคาต่อตารางฟุต2: $12,619
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
8/22/2559 Flat A, Floor 10, Ying Piu Mansion, Mid Level West ขาย $10.70 969 $11,042
4/29/2559 Flat A, Floor 23, Ying Piu Mansion, Mid Level West ขาย $5.50 969 $5,676
4/29/2559 Flat A, Floor 23, Ying Piu Mansion, Mid Level West ขาย $5.50 969 $5,676
12/9/2558 Flat C, Floor 14, Ying Piu Mansion, Mid Level West ขาย $6.60 569 $11,599
9/17/2558 Flat C, Floor 28, Ying Piu Mansion, Mid Level West ขาย $7.40 569 $13,005
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม