รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/12/2016
ที่อยู่: Flat 2, Floor 21, Block B, Parkway Court, Mid Level West
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 1,588
ราคา(M): $23.00
ราคาต่อตารางฟุต2: $14,484
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
8/31/2559 Flat 3, Floor 27, Block B, Parkway Court, Mid Level West ขาย $18.50 1,218 $15,189
8/19/2559 Flat 4, Floor 19, Block B, Parkway Court, Mid Level West ขาย $22.88 1,604 $14,264
8/27/2558 Flat 1, Floor 6, Block B, Parkway Court, Mid Level West ขาย $23.50 1,767 $13,299
7/24/2558 Flat 6, Floor 8, Block A, Parkway Court, Mid Level West ขาย $18.70 1,298 $14,407
5/28/2558 Flat 4, Floor 18, Block B, Parkway Court, Mid Level West ขาย $21.88 1,604 $13,641
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม