รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 9/2/2016
ที่อยู่: Flat A, Floor 16, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 1,401
ราคา(M): $23.77
ราคาต่อตารางฟุต2: $16,965
{{contentString}}
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
9/1/2559 Flat A, Floor 14, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam ขาย $23.57 1,401 $16,821
8/30/2559 Flat B, Floor 9, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam ขาย $23.11 1,391 $16,613
8/22/2559 Flat A, Floor 5, Block 10, Redhill Peninsula, Tai Tam ขาย $23.07 1,301 $17,736
8/16/2559 Flat A, Floor 15, Block 3, Redhill Peninsula, Tai Tam ขาย $23.67 1,401 $16,893
8/12/2559 Flat A, Floor 8, Block 7, Redhill Peninsula, Tai Tam ขาย $34.62 2,143 $16,156
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม