รายละเอียดธุรกรรม

วันที่: 8/26/2016
ที่อยู่: Flat B, Floor 13, The Grandeur, Causeway Bay
ประเภท: ขาย
ขนาด (ft2): 593
ราคา(M): $6.42
ราคาต่อตารางฟุต2: $10,826
{{contentString}}
ธุรกรรมย้อนหลังก่อนหน้านี้
วันที่ ประเภท ราคา(M) ราคาต่อตารางฟุต2 แก้ไข
4/2/2012 Sale 5.95 10,034 0.00
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
ราคาเฉลี่ยต่อตารางฟุต2
จำนวนธุรกรรม
ราคาสูงสุดต่อตารางฟุต2
ราคาน้อยสุดต่อตารางฟุต2
เฉลี่ย มาก น้อย จำนวนธุรกรรม Σ
วันที่ ที่อยู่ ราคา(M) ขนาด ราคาต่อตารางฟุต2
8/3/2559 Flat D, Floor 25, The Grandeur, Causeway Bay ขาย $6.80 617 $11,021
8/3/2558 Flat C, Floor 10, The Grandeur, Causeway Bay ขาย $6.95 592 $11,740
7/23/2558 Flat B, Floor 23, The Grandeur, Causeway Bay ขาย $7.05 593 $11,889
6/1/2558 Flat D, Floor 15, The Grandeur, Causeway Bay ขาย $6.85 617 $11,102
2/25/2558 Flat C, Floor 11, The Grandeur, Causeway Bay ขาย $6.90 592 $11,655
ดูการทำธุรกรรมเพิ่มเติม