Chi tiết giao dịch

Ngày: 8/26/2016
Địa chỉ: Flat B, Floor 13, The Grandeur, Causeway Bay
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 593
Giá(M): $6,42
Giá/ft2: $10.826
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
4/2/2012 Sale 5,95 10.034 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
8/3/2016 Flat D, Floor 25, The Grandeur, Causeway Bay Bán $6,80 617 $11.021
8/3/2015 Flat C, Floor 10, The Grandeur, Causeway Bay Bán $6,95 592 $11.740
7/23/2015 Flat B, Floor 23, The Grandeur, Causeway Bay Bán $7,05 593 $11.889
6/1/2015 Flat D, Floor 15, The Grandeur, Causeway Bay Bán $6,85 617 $11.102
2/25/2015 Flat C, Floor 11, The Grandeur, Causeway Bay Bán $6,90 592 $11.655
Xem thêm giao dịch