สรุปธุรกรรมสำหรับ Cyberport 8/2559:

12 ธุรกรรม ( 140.00% )
ค่าเฉลี่ย HKD $23.68 M ( 4.96% )
ค่าเฉลี่ย HKD $16,082 ตารางฟุต2 ( 0.03% )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ Cyberport 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
Residence Bel-Air 12 ( 140.00%) $23.68 ( 4.96%) $16,082 ( 0.03%) 1,428.80