สรุปธุรกรรมสำหรับ Sheung Wan 8/2559:

45 ธุรกรรม ( 95.65% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.22 M ( 31.23% )
ค่าเฉลี่ย HKD $11,196 ตารางฟุต2 ( 11.20% )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ Sheung Wan 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
Hongway Garden 2 ( 100.00%) $5.22 ( 4.40%) $9,483 ( 9.23%) 17.68
Queen'S Terrace 5 ( 400.00%) $6.77 ( 12.83%) $10,811 ( 1.63%) 982.03
Rich View Terrace 1 ( --) $5.60 ( --) $10,275 ( --) --
Lee Wah Mansion 1 ( --) $3.97 ( --) $11,278 ( --) --
Sea View Mansion 2 ( --) $3.46 ( --) -- ( --) --
Ko Shing Building 1 ( --) $3.40 ( 0.59%) -- ( --) --
Lai Yan Lau 1 ( --) $4.24 ( --) -- ( --) --
On Wing Building 1 ( --) $4.00 ( --) -- ( --) --
Sun Shing Mansion 1 ( --) $5.52 ( --) -- ( --) --
Tai Ning Building 1 ( --) $2.88 ( --) -- ( --) --
Tai Ping Mansion 1 ( --) $6.20 ( --) -- ( --) --
Tak Lee Building 1 ( --) $3.09 ( --) -- ( --) --
Tung Cheung Building 2 ( --) $3.83 ( --) -- ( --) --
Universal Building 2 ( --) $3.79 ( --) -- ( --) --
Wah Fai Court 2 ( --) $6.36 ( --) -- ( --) --
Wing Lee Building 2 ( 100.00%) $4.26 ( 18.99%) -- ( --) --
Island Crest 2 ( --) $9.46 ( --) $15,096 ( --) 980.76
Hing Yip Building 1 ( --) $3.20 ( --) -- ( --) --
Grandview Garden 2 ( --) $6.76 ( --) $12,193 ( --) 575.58
Hang Cheong Tai Building 1 ( --) $3.78 ( --) -- ( --) --
Kiu Kwong Mansion 1 ( --) $3.50 ( --) -- ( --) --
Man Bond Building 1 ( --) $2.98 ( --) -- ( --) --
Centreplace 1 ( --) $8.50 ( --) $13,821 ( --) --
Felicity Building 1 ( --) $4.62 ( --) $10,290 ( --) --
Fung King Court 2 ( --) $4.63 ( --) $8,252 ( --) --
General Building 1 ( --) $6.20 ( --) $8,819 ( --) --
Golden Valley Mansion 1 ( --) $7.20 ( 8.86%) -- ( --) --
High House 2 ( --) $5.32 ( --) -- ( --) --
Sun Luen Building 1 ( --) $8.50 ( --) -- ( --) --
Tai Ping Building 1 ( --) $3.65 ( --) -- ( --) --
Po Hing Mansion 1 ( --) $3.80 ( --) -- ( --) --
Kam Kin Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Cheong Kwei Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Luen Yick Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
U Lam Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Rich Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Tei Kei House 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Po Lung Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ka Yue Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Mui Fong Apartments 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
New Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Tai Shing Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Po War Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Wai Tak Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Yee Ga Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Kam Kwan Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Bonhamville 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Cartwright Gardens 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Hillier Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Hing Pont House 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --