สรุปธุรกรรมสำหรับ Sheung Wan 8/2559:

45 ธุรกรรม ( 95.65% )
ค่าเฉลี่ย HKD $5.22 M ( 31.23% )
ค่าเฉลี่ย HKD $11,196 ตารางฟุต2 ( 11.20% )
{{contentString}}
สรุปธุรกรรมสำหรับ Sheung Wan 8/2559:
อสังหาริมทรัพย์ จำนวนธุรกรรม มูลค่าเฉลี่ย(M) ราคาเฉลี่ยตารางฟุต2 Σ
Hing Tai Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Good Times Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Goodview Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Golden Lodge 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Fung Yat Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Garley Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Flora Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Fook Sing Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Albron Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Bonham Crest 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Bon-Point 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Caine Tower 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Caravan Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Carbo Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Casa Bella 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Centrestage 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Charming Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Cheong King Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Cherry Crest 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Chong Yuen 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Chung Yin Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Comfort Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Curios Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Dawning Height 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Des Voeux Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Elegance Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Elite Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Elite'S Place 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Evora Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Fat Li Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Man Fung Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Man King Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Mandarin Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Manhattan Avenue 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Medal Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Mee Lun House 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Midland Centre 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Namning Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
New Central Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
On Tung Mansion 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ko Chun Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ko Nga Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Harvest Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Holly Court 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Hollywood Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Hollywood Terrace 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Jenzen Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ka Fu Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Ka Fung Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --
Kai Fat Building 0 ( --) -- ( --) -- ( --) --