Tóm lược giao dịch Goldwin Heights of for 8/2016:

1 Giao dịch ( 66,67% )
Giá trung bình HKD $10,50 M ( 14,77% )
Giá trung bình HKD $10.500 ft2 ( 13,35% )
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ