Tóm lược giao dịch Hong Pak Court of for 8/2016:

3 Giao dịch ( 40,00% )
Giá trung bình HKD $4,08 M ( 5,12% )
Giá trung bình HKD $7.113 ft2 ( 2,71% )
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ