Tóm lược giao dịch Chenyu Court of for 8/2016:

1 Giao dịch ( -- )
Giá trung bình HKD $0,90 M ( -- )
Giá trung bình HKD $0 ft2 ( -- )
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ