Tóm lược giao dịch Quarry Bay of for 8/2016:

66 Giao dịch ( 34,69% )
Giá trung bình HKD $5,52 M ( 4,33% )
Giá trung bình HKD $10.091 ft2 ( 1,61% )
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ