Chi tiết giao dịch

Ngày: 6/16/2016
Địa chỉ: Floor 16, Block 11, Repulse Bay Garden, Repulse Bay
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 1.728
Giá(M): $37,50
Giá/ft2: $21.701
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
8/8/2016 Floor 11, Block 7, Repulse Bay Garden, Repulse Bay Bán $50,00 2.288 $21.853
6/29/2015 Floor 19, Block 7, Repulse Bay Garden, Repulse Bay Bán $34,57 2.288 $15.108
6/27/2014 Floor 1, Block 8, Repulse Bay Garden, Repulse Bay Bán $31,65 2.288 $13.833
11/4/2013 Floor 6, Block 3, Repulse Bay Garden, Repulse Bay Bán $0,40 2.810 $142
7/17/2013 Floor 14, Block 5, Repulse Bay Garden, Repulse Bay Bán $20,00 2.288 $8.741
Xem thêm giao dịch