Chi tiết giao dịch

Ngày: 5/13/2016
Địa chỉ: Floor 11, Block A, Ridge Court, Repulse Bay
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 2.300
Giá(M): $46,50
Giá/ft2: $20.217
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
6/7/2016 Flat B, Floor 3, Block B, Ridge Court, Repulse Bay Bán $44,50 2.300 $19.348
7/17/2015 Floor 11, Block D, Ridge Court, Repulse Bay Bán $19,50 2.300 $8.478
3/13/2015 Floor 8, Block B, Ridge Court, Repulse Bay Bán $45,20 2.300 $19.652
9/30/2014 Flat B, Floor 7, Block B, Ridge Court, Repulse Bay Bán $44,60 2.300 $19.391
2/8/2013 Floor 1, Block D, Ridge Court, Repulse Bay Bán $40,50 2.300 $17.609
Xem thêm giao dịch