Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/14/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 13, Centreplace, Sheung Wan
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 870
Giá(M): $11,50
Giá/ft2: $13.218
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
8/19/2016 Flat D, Floor 17, Centreplace, Sheung Wan Bán $8,50 615 $13.821
9/18/2015 Flat B, Floor 15, Centreplace, Sheung Wan Bán $11,65 795 $14.654
9/18/2015 Flat B, Floor 15, Centreplace, Sheung Wan Bán $11,65 795 $14.654
8/25/2015 Flat C, Floor 8, Centreplace, Sheung Wan Bán $9,22 647 $14.250
8/20/2015 Flat B, Floor 21, Centreplace, Sheung Wan Bán $12,30 795 $15.472
Xem thêm giao dịch