Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/14/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 12, Block 14, Provident Centre, North Point
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 1.193
Giá(M): $15,20
Giá/ft2: $12.741
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
9/15/2015 Sale 15,43 12.934 0,00
9/15/2015 Sale 15,43 12.934 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ