Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/14/2016
Địa chỉ: Flat F, Floor 7, La Place De Victoria, North Point
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 507
Giá(M): $6,20
Giá/ft2: $12.229
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
7/20/2016 Flat F, Floor 26, La Place De Victoria, North Point Bán $6,58 507 $12.978
6/24/2016 Flat C, Floor 16, La Place De Victoria, North Point Bán $6,00 507 $11.834
6/23/2016 Flat E, Floor 33, La Place De Victoria, North Point Bán $15,50 1.225 $12.653
6/15/2016 Flat D, Floor 26, La Place De Victoria, North Point Bán $7,28 586 $12.423
6/7/2016 Flat D, Floor 11, La Place De Victoria, North Point Bán $6,65 586 $11.348
Xem thêm giao dịch