Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/14/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 2, Grand Villa, North Point
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 606
Giá(M): $5,85
Giá/ft2: $9.653
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
1/12/2011 Sale 4,00 6.601 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
9/2/2016 Flat B, Floor 15, Grand Villa, North Point Bán $10,57 1.030 $10.262
6/8/2016 Flat A, Floor 12, Grand Villa, North Point Bán $6,08 606 $10.033
5/27/2016 Flat A, Floor 8, Grand Villa, North Point Bán $5,90 606 $9.736
3/18/2016 Flat A, Floor 18, Grand Villa, North Point Bán $4,80 606 $7.921
4/16/2015 Flat B, Floor 18, Grand Villa, North Point Bán $8,30 1.030 $8.058
Xem thêm giao dịch