Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/12/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 7, Lime Habitat, North Point
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 471
Giá(M): $6,16
Giá/ft2: $13.079
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
9/21/2012 Sale 5,20 11.040 0,00
7/17/2009 Sale 3,57 7.580 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
12/2/2015 Flat A, Floor 27, Lime Habitat, North Point Bán $7,00 485 $14.433
9/23/2015 Flat A, Floor 32, Lime Habitat, North Point Bán $14,80 968 $15.289
9/23/2015 Flat A, Floor 32, Lime Habitat, North Point Bán $14,80 968 $15.289
9/14/2015 Flat D, Floor 22, Lime Habitat, North Point Bán $7,00 533 $13.133
9/14/2015 Flat D, Floor 22, Lime Habitat, North Point Bán $7,00 533 $13.133
Xem thêm giao dịch