Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/9/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 16, Block 2, Conwell Mansion, North Point
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 416
Giá(M): $4,26
Giá/ft2: $10.240
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ