Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/8/2016
Địa chỉ: Flat B, Floor 20, One Pacific Heights, Sheung Wan
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 755
Giá(M): $9,00
Giá/ft2: $11.921
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
11/5/2015 Flat A, Floor 36, One Pacific Heights, Sheung Wan Bán $13,88 1.004 $13.825
11/5/2015 Flat A, Floor 36, One Pacific Heights, Sheung Wan Bán $13,88 1.004 $13.825
7/3/2015 Flat C, Floor 29, One Pacific Heights, Sheung Wan Bán $9,04 699 $12.930
6/5/2015 Flat D, Floor 18, One Pacific Heights, Sheung Wan Bán $6,75 531 $12.712
4/29/2015 Flat B, Floor 30, One Pacific Heights, Sheung Wan Bán $10,40 755 $13.775
Xem thêm giao dịch