Chi tiết giao dịch

Ngày: 8/31/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 41, The Somerset, Repulse Bay
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 1.090
Giá(M): $15,72
Giá/ft2: $14.422
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
9/6/2016 Flat B, Floor 16, The Somerset, Repulse Bay Bán $11,35 770 $14.740
10/15/2015 Flat C, Floor 12, The Somerset, Repulse Bay Bán $13,60 1.108 $12.274
10/15/2015 Flat C, Floor 12, The Somerset, Repulse Bay Bán $13,60 1.108 $12.274
10/22/2014 Flat C, Floor 2, The Somerset, Repulse Bay Bán $89,50 3.099 $28.880
9/19/2014 Flat C, Floor 12, The Somerset, Repulse Bay Bán $116,00 3.099 $37.431
Xem thêm giao dịch