Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/12/2016
Địa chỉ: Flat D, Floor 17, Parkvale Village, Discovery Bay
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 727
Giá(M): $5,75
Giá/ft2: $7.909
{{contentString}}
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2
9/6/2016 Flat D, Floor 8, Parkvale Village, Discovery Bay Bán $5,80 727 $7.978
9/5/2016 Flat B, Floor 8, Parkvale Village, Discovery Bay Bán $8,87 1.134 $7.822
9/1/2016 Flat A, Floor 5, Parkvale Village, Discovery Bay Bán $5,95 835 $7.126
8/26/2016 Flat A, Floor 15, Parkvale Village, Discovery Bay Bán $6,00 835 $7.186
8/26/2016 Flat B, Floor 9, Parkvale Village, Discovery Bay Bán $8,65 1.134 $7.628
Xem thêm giao dịch