Chi tiết giao dịch

Ngày: 9/8/2016
Địa chỉ: Flat A, Floor 2, Block 38,Siena Two, Discovery Bay, Discovery Bay
Loại: Bán
Diện tích (ft2): 792
Giá(M): $5,78
Giá/ft2: $7.298
{{contentString}}
Sao kê giao dịch trước đó
Ngày Loại Giá(M) Giá/ft2 Thay đổi
10/28/2014 Sale 5,65 7.134 0,00
6/25/2014 Sale 5,20 6.566 0,00
8/21/2012 Sale 4,75 5.997 0,00
4/5/2012 Sale 4,60 5.808 0,00
3/19/2012 Sale 4,00 5.051 0,00
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ
Giá trung bình/ft2
Số lượng giao dịch
Giá tối đa/ft2
Giá tối thiểu/ft2
Trung bình Max Min #Giao dịch Σ