Tóm lược giao dịch Cyberport của 8/2016

12 Giao dịch ( 140,00% )
Giá trung bình HKD $23,68 M ( 4,96% )
Giá trung bình HKD $16.082 ft2 ( 0,03% )
{{contentString}}
Kết quả giao dịch gần đây tại Cyberport
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2