Tóm lược giao dịch North Point của 8/2016

92 Giao dịch ( 17,95% )
Giá trung bình HKD $5,39 M ( 7,71% )
Giá trung bình HKD $10.056 ft2 ( 2,22% )
{{contentString}}
Kết quả giao dịch gần đây tại North Point
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2