Tóm lược giao dịch Repulse Bay của 8/2016

6 Giao dịch ( -- )
Giá trung bình HKD $46,65 M ( -- )
Giá trung bình HKD $22.418 ft2 ( -- )
{{contentString}}
Kết quả giao dịch gần đây tại Repulse Bay
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2