Tóm lược giao dịch Yau Tong của 8/2016

8 Giao dịch ( 27,27% )
Giá trung bình HKD $4,07 M ( 1,21% )
Giá trung bình HKD $5.962 ft2 ( 10,50% )
{{contentString}}
Kết quả giao dịch gần đây tại Yau Tong
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2