Tóm lược giao dịch Chai Wan của 8/2016

44 Giao dịch ( 6,38% )
Giá trung bình HKD $4,26 M ( 8,78% )
Giá trung bình HKD $7.884 ft2 ( 1,85% )
{{contentString}}
Kết quả giao dịch gần đây tại Chai Wan
Ngày Địa chỉ Giá(M) Diện tích Giá/ft2